Japa yogaens tradition

Japa yogaens tradition

Mantra yoga, eller Japa yoga som det også kaldes, er en form af yoga, hvor et mantra gentages igen og igen for at åbne op til Selvet og skabe dybde i meditationen.

Ved at fokusere på mantraets lyde og på repetitioner, skærpes sanserne, og sindet koncentreres om nuet. Japa yogaens mål er at bringe dig nærmere dit højere Selv og at skabe positive vibrationer.

I Hinduismen siges der at være tre Guṇa'er - tre allestednærværende og iboende 'kærfter' i verden. Den første er Sattva som kan oversættes med godhed, kreativitet og harmoni. Den anden er Rajas som kan tolkes som passion, aktivitet og dynamik. Den tredje er Tamas der betyder noget iretningen af angst, apati og kaos.

Det siges at mantra meditation neutraliserer og bringer balance i især Rajas og Tamas.

Vi kan altså ikke slippe for kaos eller apati, men vi kan skabe balance mellem de tre Guna'er og skabe en sund dynamik i deres forskellige egenskaber.

Vores væsen er et komplekst samspil mellem Guna'erne og gennem meditation og mantra-repetation kan vi nærme os dem og skabe ro omkring dem.


Der findes tre måde at bedrive Japa yoga på

Den første hedder Baikhari.

Her synges eller siges mantraet højt og med stor styrke. Her er det både den der gentager mantraet og dem der lytter, der kan drage nytte af dets lyde. Baikhari japa er en god metode til at chante i kor og sammen i større forsamlinger. Det kan dog også være en fantastisk oplevelse at bedrive baikhari japa alene, da du virkelig får power på dit stemme og dit mantra.

Den anden hedder Upanshu.

Her gentages mantraet lavmældt og sagte og er tænkt som en stille og privat meditationsform. Upanshu betyder 'at hviske' og upanshu japa er måske noget for dig der ikke bryder dig om at chante højlydt eller sammen med andre.

Den tredje hedder Manasic.

Dette er en en japa mediatation som kun gentages i dit indre. Denne form for japa yoga siges at være den sværeste, men den kan også, når du mestre den, bringe dig dybest ned i din meditation - for her foregår alt i sindet og du kan give dig helt hen til repetationen.

Nogel af de traditionelle japa mantra'er lyder:

  • Om eller Aum - den universielle lyd og skabelsens lyd
  • So'Hum eller So'ham - 'Jeg er' eller 'Jeg er dét'
  • Om Namah Shivaya - En bøn, tilbedelse eller hilsen til Shiva*
  • Om Shanti Shanti Shanti - Den universielle lyd + fred (Shanti) til krop, sind og tale (stemme).
  • Guru Om - En anerkendelse, tilbedelse eller hilsen til din Guru*

Et andet mantra (fra kundalini yogaen) er 'ong namo guru dev namo' som betyder noget i retningen af 'Jeg bøjer mig for min indre kilde af visdom og for at leve et liv i større bevidsthed; min rejse fra mørke til ly'


*Shiva - absolut virkelighed.

*Guru - En lærermester. Gu kan oversættes med 'mørke' og ru kan tolkes som 'fjerner' - altså en fjerner af mørke.

 

Tilbage til blog