Hvad er en Mantra Mala?

Hvad er en Mantra Mala?

En Mantra Mala (eller Japa Mala) er et ældgammelt og traditionsrigt tælle-værktøj til meditation, Japa Yoga og spirituel symbolik.

Jeg har over flere år videreudviklet og retænkt Japa Malaen og givet den et moderne touch. Mine Mantra Malaer bygger således både på de gamle Yoga-traditioner, men tager også afsæt i den 'sproglige energi' som er at finde i de smukke smykkesten malaerne bindes med.

Ydermere er jeg kraftigt inspireret af sprogfilosofien og særligt Jacques Derridas ideer om dekonstruktion og sprogets kæder af signifiers (udtryk/signifiant). Jeg trækker også på teorier som Stanly Fishs 'fortolkningsfællesskaber' og moderne affirmation- og meditationsteknikker i mit arbejde med at skabe disse kraftfulde og smukke malaer.

Mine Mantra Malaer er skabt med det formål, at hjælpe dig med at skabe mere fokus og awareness i dit liv. De skal hjælpe dig med at stille skarpt på et givent område, en problematik, eller et spirituelt spørgsmål.

Hver mala får tildelt et mantra, som søger at indkapsle de 'sproglige energier' hver af de sten bringer med sig fra hundredvis af års overleveringer og historiefortællinger.

Via malaens fysiske tyngde og skønhed, vil du igen og igen blive mindet om dit mantra og om den intention du havde for dig selv, da du valgte din mala.

Mere ro, mere kærlighed, mere nærvær? Når du holder fokus, vil du aktivt kunne arbejde hen imod det du ønsker – i spirituelt regi kaldes dette for tiltrækning, men det er også en kognitiv og psykologisk faktor.

Vælg din mala og vælg dig selv. Når du er i balance og kærligt flow, vil verden åbne sig og du vil se en tydelig forandring i både dit indre og ydre liv.

Tilbage til blog